Musikalske tilbud til firmaer og private

Fuldt CV

Foto: Kristine Refmor

Formål
Den glæde til musik, jeg selv har fået gennem mine lærere, ønsker jeg at videregive til næste generation—både som underviser og som performer.

Erhvervserfaring

Musikskoler

2018 – d.d., Faaborg-Midtfyn Musikskole, sammenspilshold, børnehold, børnekor, 2018 – 19 vikariat i sang og tværfløjte.

2002 – d.d., Privatlærer i sang, klaver, guitar, ukulele, børnehold, tværfløjte m.m.

2001 – 2002, Brovst musikskole, korleder og sanglærer

2002 – 2003, Privat musikskolevirksomhed på Lyø – Musikgrundkursus

2000 – 2002, Løgstør musikskole, Musikskolelærer i tværfløjte, musikgrundkursus og ”karrusel”-undervisning

Projektstillinger

2019 – d.d., Nordfynsspillene, Orkesterleder og dirigent

2019, Fjordagerscenen, Korleder, “Spamalot”

2016 – 2018, Nordfynsspillene, Stemmeinstruktør og korleder, “9 to 5”, “Evita”, “Askepop”, “Shrek”

2016 – 2017, Sangens hus, Sangkonsulent, “Sang, bevægelse og læring”

2015, Nordfyns Friluftsspil, Stemmeinstruktør og korleder, “Starlight Express”

2014 – 2015, Landsforbundet FDF, Bandudvikler og musikmedarbejder

Folkeskolen og HF

2014, august – d.d., Carl Nielsen skolen, Nr. Lyndelse, Musiklærer/musikansvarlig

2013 – primo april 2014, Carl Nielsen skolen, Nr. Lyndelse, Barselsvikar, Musik, kristendom, skolekor, matematik, m.m. på flere årgange

2012, HF+VUC Fyn Faaborg, musiklærer (vikariat)

2009 – 2011, Allested- Vejle skole og Nr. Broby Skole , Musik-, kristendoms- og støttelærer Allested- Vejle skole og Nr. Broby Skole 

2007 – 2008, Bakkeskolen, Fredericia, Musiklærer på 5. klassetrin, samt støttelærer på 4., 7., og 8.

2001 – 2002, Skovsgaard skole, Musiklærer i valgfag 7.-9. klasse

Kor og sang:

2019, ultimo, “Fynsk Cantilena”, korleder-vikar

2017 – d.d., Faaborg-Midtfyn musikskole, Børnekorleder, Horne skoles kor

2016 – d.d., Den fynske Sangskole m.fl., Børnekorleder, Broby Børnekor,

2015 – 2016, Vissenbjerg kirke, Kirkesanger

2013 – d.d., Carl Nielsen skolen, Nr. Lyndelse, Børnekorleder, Carl Nielsen Skolens børnekor,

2010 – d.d., Hillside Gospel Singers, Vissenbjerg, Dirigent og korleder

2010 – d.d., Odd Fellow koret, Odense, Korleder

2009 – 2011, “Korinth Gospel Trolde”, børnegospelkor, Korleder

2007 – 2014, Faaborg Gospel, Dirigent og korleder

2005 – 2013, Lyng Kirke, Fredericia, Kirkesanger

2004 – d.d., Able Gospel Choir, Odense, Dirigent og korleder

2003 – 2010, Kor Kalliope, Middelfart, Dirigent og korleder

– se også “projektstillinger”

Garder og tamburkorps

2007 – 2011, Fløjtelærer og gæstedirigent, Peder Most Garden 

2005 – 2006, Fløjtelærer i Odense Pigegarde

1998 – 2003, Brovst Pigegarde, fløjtelærer og dirigent 

1995 – 1996, Fløjtelærer og dirigent for tamburkorpset, Langelandsgarden

1994 – 2016, Underviser på kurser og øveweekends for div. landsgarder og DDS- og FDF-tamburkorps

Uddannelse og færdigheder

Uddannelse
2015, Børnekor Basis, Børnekorakademiet v/ Susanne Wendt Ketting og Marlene Lollike

2009, 1-årigt sidefag i religion, Syddansk universitet Odense

2006, bachelor i musikvidenskab, Aalborg Universitet

1995, sproglig student, Faaborg Gymnasium.

Efteruddannelse / kurser
2016, maj, Neuropædagogik og musik v/ Kjeld Fredens og Peter Vuust

2011, Pædagogik og psykologi, UCL Lillebælt

2001 – 2002, Musikpædagogik v/ Kim Ross, Aalborg Universitet

2000 – 2002, Klassisk sang og sangpædagogik v/ Annette Bo Nielsen, Aalborg Universitet 

2001, januar, ”Musik i indskolingen” v/ Inger Ubbesen

Instrumenter

Sang / tværfløjte / blokfløjte / marchfløjte / klaver / keyboard / ukulele / guitar / elbas / trommesæt / marchtromme / klokkespil/lyra / tungt slagtøj / percussion.

Andre færdigheder

Direktion / arrangering / komposition / sammenspilsledelse / hørelære / mix / indspilning.

Sprogkundskaber

Dansk, engelsk, tysk samt kendskab til oldnordisk og latin. 

Praktiske opgaver løst i forbindelse med CV’ets punkter samt i frivilligt arbejde 

Planlægning og afvikling af optagelse af nye medlemmer

Ansættelse af musikere

Opsætning af musicals 

Planlægning og afvikling af undervisningsforløb

Repertoire- og materialevalg samt udvikling af nyt materiale

Økonomisk ansvar og forældrekontakt m.m.

Instruktørpleje og indkøb

Pædagogisk sparring

Samarbejde med FDF, lokalt og nationalt

Budgetlægning og økonomisk planlægning

Planlægning og afvikling af stævner og øveweekends

Planlægning af program, fysiske rammer og materialeudvælgelse

Administrative, logistiske opgaver som programlægning for undervisning, konkurrencer etc., herunder udarbejdelse af konkurrenceindhold, pointsystem m.m. samt opsøgning og opfordring af dommere

Opstart af nye tamburkorps på landsplan

Indgå i FDFs musikudvalg – sparring musikgenrene imellem

Nytænkning af tamburkorpsstrukturen i FDF (1999)

Udarbejdelse af nye kurser, materialer, melodier etc.